Zásady ochrany osobních údajů


Co přesně jsou cookies?

Soubor cookie je textový soubor, který po omezenou dobu ukládá určité informace. Soubory cookie využívá většina internetových stránek. V okamžiku, kdy poprvé vstoupíte na příslušnou internetovou stránku, váš prohlížeč tyto soubory automaticky stáhne a uloží. Soubor cookie obsahuje nejméně dva komponenty, a to název a hodnotu souboru. Soubor cookie obvykle obsahuje datum, kdy dojde k jeho automatickému zničení; to je nastaveno podle plánované životnosti daného souboru. Existuje rozdíl mezi soubory cookie platnými po dobu relace (session cookies) a trvalými soubory cookie (persistent cookies). Soubory cookie platné po dobu relace jsou automaticky vymazány ihned poté, co příslušná prohlížecí relace skončí. Trvalé soubory cookie zůstanou ve vašem počítači uloženy po celou dobu životnosti příslušných souborů cookie. K jejich vymazání dojde až na konci uvedené doby. Tyto soubory cookie si zapamatují vámi preferované nastavení, pokud se na určitou internetovou stránku vrátíte opakovaně.

Jsou soubory cookie škodlivé?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Závisí to na tom, jaké údaje z příslušné internetové stránky soubory cookie ukládají a pro jaké účely jsou tyto informace v konečném důsledku využívány. O souborech cookie lze uvažovat jako o určitém nástroji, například jako o kladivu nebo o pile. V zásadě je jejich účelem pomáhat, ale mohou být využity i negativně. Je proto vhodné mezi nimi rozlišovat a rozhodnout se, které soubory cookie jsou pro vás osobně nezbytné a důležité a které by naopak ukládány být neměly. Podle toho si pak můžete upravit nastavení na vašem konkrétním koncovém zařízení.

K čemu vlastně soubory cookie jsou?

Soubory cookie jsou určeny k tomu, aby uživatelům usnadňovaly návštěvy internetových stránek a aby tak pro ně byly takové návštěvy uživatelsky příjemné. Například pokud se při nakupování na internetu na určitou stránku vrátíte opakovaně, umožní stránce „vzpomenout si“, které produkty jste naposledy vložili do košíku, nebo zajistí, aby se stránka automaticky zobrazila ve vámi preferovaném nastavení nebo s preferovanou velikostí písma.
Všechny soubory cookie však nejsou užitečné a nepřinášejí uživatelům jen prospěch. Například soubory cookie pro sledování (tracking cookies) se používají k tomu, aby monitorovaly vaše chování v rámci internetových stránek a umisťovaly na ně na základě příslušných zjištění vhodnou reklamu nebo aby díky nim byly internetové stránky uživatelsky příjemnější. Je proto důležité si rozmyslet, které soubory cookie na svém zařízení povolíte a které odmítnete. K tomuto rozhodnutí je vhodné vědět, jaké typy souborů cookie existují.

Jaké typy souborů cookie existují?

  • Funkční soubory cookie jsou soubory cookie, které jsou naprosto nezbytné pro základní fungování příslušné internetové stránky. Bez nich by nebylo možné stránku pro zamýšlený účel používat. Zajišťují mimo jiné správnou funkčnost v okamžiku, kdy dochází k přechodu stránky z http na https, a tedy i to, aby byly splněny vyšší požadavky na zabezpečení. Tyto soubory cookie shromažďují anonymizované informace (nelze je proto nijak přiřadit konkrétně k vaší osobě) a nemohou monitorovat váš pohyb v rámci jiných internetových stránek. Jsou uchovávány pouze po dobu příslušné relace, a proto náležejí do kategorie souborů cookie platných po dobu relace (session cookies). K jejich používání není potřeba váš souhlas.
  • Soubory cookie první osoby jsou podle právní definice soubory cookie, které nejsou naprosto nezbytné pro využívání internetových stránek. Plní však důležité úkoly, jejichž cílem je zlepšovat váš uživatelský komfort při prohlížení. Tyto soubory cookie například zajišťují to, že budou uchována vámi zvolená nastavení, jako například zvolený jazyk. Informace, které obsahují, lze využít pouze pro danou internetovou stránku.
  • Výkonnostní soubory cookie jsou soubory cookie, které shromažďují informace o způsobu, jakým návštěvník využívá příslušnou internetovou stránku, konkrétně na kterou stránku se nejčastěji vrací a zda jsou zobrazována chybová hlášení. Tyto soubory cookie neuchovávají žádné jiné informace. Využívají se pouze pro účely zvýšení vstřícnosti stránek vůči uživatelům a jejich přizpůsobení příslušným potřebám jednotlivých uživatelů. Tyto informace jsou rovněž uchovávány pouze v anonymizované podobě.
  • Pokud je do určité internetové stránky integrován obsah jakékoli třetí osoby, může příslušný poskytovatel – třetí osoba použít soubory cookie i v případě, že nebudete využívat přímo jeho internetovou stránku. Tyto soubory cookie jsou nazývány soubory cookie třetích osob. Tyto soubory mohou využívat třetí osoby k tomu, aby ukládaly informace o vás jako o uživateli a aby vás mohly identifikovat, pokud navštívíte jejich vlastní stránky, a mohly vám nabídnout stránku nastavenou dle vašich konkrétních potřeb. To je například možné tehdy, pokud je do určité stránky vloženo video z portálu YouTube.
  • Pokud jsou soubory cookie využívány k marketingovým účelům, jedná se o soubory cookie pro marketingové účely. Tyto soubory jsou využívány k tomu, aby uživateli předložily reklamu, která je pro něj relevantní a která je přizpůsobena jeho potřebám. Jsou rovněž využívány k tomu, aby určily, jak často je určitá reklama zobrazována, a ke zjišťování efektivity reklamních kampaní.

Kde si mohu nadefinovat nastavení svých souborů cookie? 

Většina internetových stránek obsahuje informaci o používání souborů cookie. I vy sami si můžete v nastavení svého prohlížeče upravit povolení využívání souborů cookie tak, aby více odpovídalo vašim potřebám. Většina prohlížečů vám umožní přijmout či vymazat všechny soubory cookie nebo dovolit využívání pouze některých typů souborů cookie.

Zastavit ukládání souborů cookie do vašeho koncového zařízení můžete tak, že v nastavení svého prohlížeče zvolíte funkci „nepovolovat cookies“ („do not accept cookies“). Pokud však odmítnete všechny soubory cookie, může to mít za následek funkční omezení určitých internetových stránek.